Com a entitat sense ànim la nostra activitat i informació és 100% transparent i d’accés a qui vulgui o ho demani.

Per al compliment de la Llei de transparència s’aplica a les associacions i fundacions perceptores de subvencions o ajuts públics, d’acord amb l’article 3.4 de la Llei.

En aquest apartat hi trobareu:

  • Missió i objectius de la Fundació
  • Estatuts
  • Organigrama i càrrecs del Patronat
  • Comptes anuals