El Centre de Dia Fedamar és un espai personalitzat adreçat a persones amb diversitat funcional per fomentar l’autonomia de les persones i l’ inserció a la vida quotidiana via el mon laboral.

El seu principal objectiu és oferir un suport individualitzat i flexible que respongui a les particularitats, potencialitats i necessitats de cada persona. Així mateix, es vol promoure un programa de serveis que fomentin el benestar físic i emocional, el creixement personal, les relacions interpersonals, els drets, l’autonomia i l’autodeterminació, de la mateixa manera que la inclusió social i mercat laboral, per millorar la qualitat de vida de les persones.

Aquest projecte contempla dues vies de treball diferenciades:

 1. Atenció professional basada en l’ocupació terapèutica i l’estimulació pedagògica.
  • Oferir un espai de trobada i desenvolupament integral a persones que no disposen d’oportunitats per realitzar activitats quotidianes
  • Desenvolupar l’educació en el lleure adult i trencar amb la infantilització del col·lectiu
  • Potenciar les capacitats personals de cada usuari
  • Vetllar pel benestar físic i emocional de les persones, així com pel seu desenvolupament personal
  • Treballar en favor del desenvolupament de l’autonomia i l’autodeterminació
  • Fomentar la motivació i amenitzar la realitat del col·lectiu
  • Promoure la inclusió social i la lluita dels drets
  • Impulsar espais de convivència, participació, compromís i sensibilització social
  • Donar suport, orientació i assessorament a les famílies que ho necessiten
 2. Atenció professional basada en l’orientació, preparació i inclusió dintre del mercat laboral.
  • Oferir una orientació específica enfocada al món laboral
  • Acompanyar processos de recerca de feina
  • Explorar i analitzar les capacitats dels usuaris més autònoms per poder elaborar un perfil professional
  • Promoure el desenvolupament i la professionalització de les capacitats
  • Vetllar per una inclusió laboral adient a les particularitats de les persones
  • Realitzar un seguiment de les experiències laborals dels usuaris
  • Potenciar l’equitat i la participació en el marc d’una societat inclusiva per reduir desigualtats
  • General oportunitats per aquest col·lectiu
  • Impulsar el treball en xarxa del tots els agents implicats de l’entorn
  • Enfortir els vincles amb les famílies
  • Orientar, ajudar i assessorar a qualsevol persona interessada en el projecte

La filosofia de treball portada a terme en aquest projecte està basada en el model de “Qualitat de vida” de Schalock i Verdugo. Aquest model relaciona la satisfacció de la vida de les persones amb diversitat funcional amb la possibilitat de prendre decisions i escollir. Per tant, pretén donar a aquest col·lectiu l’oportunitat d’expressar i portar a terme els seus gustos, desitjos, fites, aspiracions i, per damunt de tot, adquirir una major participació en les decisions que els afecten.

El projecte present té en compte totes aquestes fites en els seus objectius i ressalta la importància d’atorgar als usuaris un paper actiu i rellevant. A banda d’això, el model de qualitat de vida també dona molta rellevància al lleure (context que es presenta en aquest projecte).

Missió

A Fedamar ja fa temps que ens va sorgir una inquietud relacionada amb la vida de totes aquelles persones amb diversitat funcional que resten a casa durant el llarg del dia perquè estan a llistes d’espera de grans centres ocupacionals o altres centres de dia, o simplement no tenen aquella capacitat per accedir al món laboral.

La creació del centre de dia per l’autonomia personal neix d’aquesta manca d’oferta de serveis personalitzats per a les persones amb diversitat funcional. És per això que ens unim per a posar a la seva disposició tota l’ajuda, la força i la capacitat per a millorar la seva vida a partir de l’autonomia personal i integrar-les en la mesura que sigui possible, al món laboral.

La nostra entitat dirigeix tota l’energia i esforç per a l’obtenció d’un mateix i únic fi: millorar, mitjançant l’autonomia personal, la qualitat de vida de les persones afectades per qualsevol tipus de discapacitat.

La missió d’aquest projecte és bàsicament:

 • Ajudar a millorar la vida de les persones a partir del treball de l’autonomia personal.
 • L’ inserció laboral del Col.lectiu
 • Fomentar una educació i formació des de la igualtat i la inclusió
 • Intervenir a favor de la prevenció i eradicació del desemparament social.
 • Enfortir les iniciatives de participació social del col·lectiu.
 • Fomentar el coneixement social i l’anàlisi de la realitat dels discapacitats, dels programes específics dirigits a ells en qualsevol dels àmbits socials i de les entitats i institucions que contribueixen a la igualtat d’oportunitats.

Visió

Fa anys quan es va constituir la Fundació, es va decidir que es centrarien les forces en aconseguir que la gent amb diversitat funcional pogués realitzar esport amb el mínim de barreres possibles.

Actualment, el nou projecte de Fedamar esdevé un nou camí en l’estratègia de l’entitat, la seva visió a curt termini és clara, el centre de dia per l’autonomia personal ofereix un assessorament i seguiment personalitzat de cada usuari, abastint al màxim de persones que sigui possible per a ajudar al dia a dia del col·lectiu i millorar la seva qualitat de vida.

Ens volem convertir en una alternativa als centres que ja existeixen per al col·lectiu i fer un gir en la manera que hi ha de veure i fer les coses, centrar-nos al voltant de la persona amb aquesta diversitat funcional, fer un tractament personalitzat a partir del comportament i les capacitats de cada usuari per adequar les activitats a realitzar amb el seu perfil.

Objectius

 • Objectiu general:

Servei personalitzat dels usuaris en la millora de l’autonomia personal i en l’aprenentatge de tasques laborals per aconseguir augmentar la qualitat de vida del col·lectiu.

 • Objectius Específics:
  • Acollir un volum total d’uns 20 usuaris per centre.
  • Fomentar aquest servei personalitzat de cada usuari.
  • Contribuir a la integració i a la igualtat d’oportunitats en la vida, en el món laboral i al desenvolupament de les relacions socials.
  • Ajudar en tot el que sigui possible a la persona amb diversitat funcional i en el recolzament a les famílies.
  • Engegar projectes comuns en col·laboració amb empreses i altres entitats.

Horari:

De dilluns a Divendres de 8.30 a 13.30 h

Serveis complementaris:

Els serveis que ofereix aquest projecte poden ser complementats amb altres alternatives i activitats adreçades als usuaris, fora dels horaris esmentats:

 • Activitats esportives adaptades
 • Tallers d’estimulació terapèutica: Musicoteràpia i Artteràpia
 • Activitats de Lleure
 • Sortides
 • Atenció psicològica externa
 • Atenció personalitzada a domicili
 • Fisioteràpia
 • D’altres…

En resum, es pretén oferir un espai que recolzi i afavoreixi la inserció social i laboral, a través d’un procés de desenvolupament personal integral, on els usuaris i les seves famílies trobin tot el suport professional necessari i millorar la qualitat de vida.

“No és la discapacitat el que fa difícil la vida, sinó els pensaments i les accions dels altres”